ES Parama

Nuo 2018 m. gruodžio 20 d. D. Vaikšnienės šeimos klinikoje pradėtas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas D. Vaikšnienės šeimos klinikoje“ įgyvendinimas.

Projektu sprendžiamos problemos:
  • paslaugų gerinimas vaikų ligų, sveiko senėjimo srityse;
  • vyresnio amžiaus Kauno miesto gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse.
Projektu siekiama padidinti:
  • D. Vaikšnienės šeimos klinikos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse.

Tam, kad būtų pagerintos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos vaikų ligų, sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse, projekto metu D. Vaikšnienės šeimos klinika atnaujins gydymo įstaigos medicinos įrangą ir kompiuterinę techniką. Tikslinės gyventojų grupės – vaikai iki 18 metų ir vyresni nei 55 metų amžiaus asmenys.